პროექტი

ორბელიანის მოედნის რეკონსტრუქცია, თბილისი

დასრულებული

დამკვეთი:ა(ა)იპ „თბილისის განვითარების ფონდი“

დაწყების თარიღი:იანვარი 2018
დასრულების თარიღი:მაისი 2019