ჯილდოები

ჯილდოები

თავისი არსებობის მანძილზე სამშენებლო კომპანია „ანაგსა“ და მისი გუნდის წევრებს მიღებული აქვთ მრავალი ჯილდო და სიგელი. სამშენებლო კომპანია „ანაგი“ არაერთხელ დასახელდა დარგის ლიდერად. ქვემოთ წარმოდგენილია კომპანიის სერტიფიკატები და ჯილდოები.