ფინანსური მონაცემები

ფინანსური მონაცემები

კომპანია “ანაგი” ქართულ სამშენებლო ბაზარზე, კერძო სექტორის მხრიდან მიღებული დაკვეთების მხრივ, ლიდერი სამშენებლო კომპანიაა. ასევე, “ანაგი” წლების განმავლობაში იკავებს სახელმწიფო შესყიდვების თეთრ სიაში შემავალ კომპანიათა შორის ადგილს, წარმატებით ახორციელებს სახელმწიფო დაკვეთების მიხედვით პროექტებს და წარმოადგენს ბიუჯეტში ერთ-ერთ მსხვილ გადამხდელს. კეთილსინდისიერად თანამშრომლობს საგადასახადო ორგანოებთან და დროულად ისტუმრებს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს, როგორც ბიუჯეტთან, ასევე პარტნიორ კომპანიებთან და თანამშრომლებთან. ანაგი ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგება ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში აუდირებულია დიდი ოთხეული წევრი კომპანიის მიერ და ჯგუფი იღებს აუდიტორულ დასკვნას მოდიფიკაციის გარეშე (clean opinion).