მექანიზაცია

მექანიზაცია

სამშენებლო ტექნიკის და მანქანადანადგარების ეფექტურად მართვის მიზნით, სამშენებლო კომპანია “ანაგმა” 2013 წელს კომპანია “ანაგი მექანიზაცია” დააფუძნა. კომპანიის მფლობელობაში შედის სამშენებლო ტექნიკისა და მანქანადანადგარების ფართო სპექტრი. აღნიშნული სამშენებლო ინფრასტრუქტურა, ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს სამშენებლო კომპანია “ანაგს” შესაბამისი ტექნიკით, ხოლო, მეორეს მხრივ ორიენტირებულია ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირის მომსახურებაზე. 

კომპანიის საქმიანობის არეალი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტექნიკითა და დანადგარებით უზრუნველყოფით, არამედ გულისხმობს სამშენებლო დგარებისა და ხაარაჩოების გაქირავების სერვისსაც. 

“ანაგი მექანიზაცია” დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური კადრებით, რაც ხელს უწყობს ნებისმიერი სირთულის სამშენებლო პროცესის ტექნიკითა და დანადგარებით ეფექტურ უზრუნველყოფას.


საკონტაქტო პირები:
ირაკლი მელიმონაძე: მობ. (995) 577 180 210
მერაბ ბურჭულაძე: მობ. (995) 577 299 091

ავტოამწე

11 ერთეული
ვრცლად

ამწე კალათა

3 ერთეული
ვრცლად

ბეტონმზიდი მიქსერი

6 ერთეული
ვრცლად

თვითმცლელი

8 ერთეული
ვრცლად

სატვირთო ბორტიანი

9 ერთეული
ვრცლად

ნახევარმისაბმელი

7 ერთეული
ვრცლად

ექსკავატორ-დამტვირთველი

4 ერთეული
ვრცლად

ექსკავატორი ბორბლიანი

2 ერთეული
ვრცლად

დამტვირთველი მინი

2 ერთეული
ვრცლად

დამტვირთველი კარიერული

3 ერთეული
ვრცლად

დამტვირთველი ჩანგლებიანი

4 ერთეული
ვრცლად

დამტკეპნი გრუნტის

1 ერთეული
ვრცლად

ტრაქტორი აგრარული

2 ერთეული
ვრცლად

ბეტონსაქაჩი ტუმბო

11 ერთეული
ვრცლად

ბეტონის გამაფრქვეველი

1 ერთეული
ვრცლად

ჰაერის კომპრესორი

1 ერთეული
ვრცლად

კოშკურა ამწე

8 ერთეული
ვრცლად

ტექნიკური ლიფტი

6 ერთეული
ვრცლად

გენერატორი

5 ერთეული
ვრცლად

არმატურის საჭრელი გილიოტინა

14 ერთეული
ვრცლად

არმატურის საღუნი

14 ერთეული
ვრცლად