მექანიზაცია

მექანიზაცია

მრავალფეროვანი სამშენებლო ტექნიკისა და მანქანა-დანადგარების ეფექტურად მართვის მიზნით სამშენებლო კომპანია „ანაგმა“ 2013 წელს დააფუძნა კომპანია „ანაგი მექანიზაცია“. აღნიშნული სამშენებლო ინფრასტრუქტურა, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს „ანაგს“ შესაბამისი ტექნიკით, ხოლო, მეორე მხრივ, საშუალებას აძლევს მას მოემსახუროს ყველა ტიპის დამკვეთს.

„ანაგი მექანიზაცია“ დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური კადრებით, რომლებიც უზრუნველყოფს ნებისმიერი სირთულის სამშენებლო პროცესის წარმართვას შესაფერისი ტექნიკითა და დანადგარებით.

კომპანიის საქმიანობა არ მოიცავს მხოლოდ ტექნიკითა და დანადგარებით მომსახურებას, იგი ასევე აქირავებს სამშენებლო დგარებსა და ხარაჩოებს.

ავტოამწე

11 ერთეული
ვრცლად

ამწე კალათა

3 ერთეული
ვრცლად

ბეტონმზიდი მიქსერი

6 ერთეული
ვრცლად

თვითმცლელი

8 ერთეული
ვრცლად

სატვირთო ბორტიანი

9 ერთეული
ვრცლად

ნახევარმისაბმელი

7 ერთეული
ვრცლად

ექსკავატორ-დამტვირთველი

4 ერთეული
ვრცლად

ექსკავატორი ბორბლიანი

2 ერთეული
ვრცლად

დამტვირთველი მინი

2 ერთეული
ვრცლად

დამტვირთველი კარიერული

3 ერთეული
ვრცლად

დამტვირთველი ჩანგლებიანი

4 ერთეული
ვრცლად

დამტკეპნი გრუნტის

1 ერთეული
ვრცლად

ტრაქტორი აგრარული

2 ერთეული
ვრცლად

ბეტონსაქაჩი ტუმბო

11 ერთეული
ვრცლად

ბეტონის გამაფრქვეველი

1 ერთეული
ვრცლად

ჰაერის კომპრესორი

1 ერთეული
ვრცლად

კოშკურა ამწე

8 ერთეული
ვრცლად

ტექნიკური ლიფტი

6 ერთეული
ვრცლად

გენერატორი

5 ერთეული
ვრცლად

არმატურის საჭრელი გილიოტინა

14 ერთეული
ვრცლად

არმატურის საღუნი

14 ერთეული
ვრცლად