პროექტი

რუსთავი მოლი, რუსთავი

მიმდინარე

დამკვეთი:შპს „რუსთავი მოლი“

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2020
დასრულების თარიღი:თებერვალი 2021