პროექტი

რუსთავი მოლი, რუსთავი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „რუსთავი მოლი“

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2020
დასრულების თარიღი:აპრილი 2021