მიმოხილვა

თბილისის და ბათუმის ოფისები

ჩვენ შესახებ

 
"ანაგი" უმსხვილესი სამშენებლო კომპანიაა საქართველოში. იგი 1989 წელს დაარსდა და სულ მალე ქვეყნის სამშენებლო სექტორის ლიდერის პოზიცია დაიკავა, რომელსაც ამჟამადაც ღირსეულად ინარჩუნებს.

"ანაგის" ძირითად საქმიანობას სამოქალაქო-სამრეწველო მშენებლობა წარმოადგენს და მისი აქტივობა ამ დარგის სრულ სპექტრს მოიცავს. კომპანია მზადაა შესთავაზოს დამკვეთს მომსახურების სრული პაკეტი - საპროექტო სამუშაოებით დაწყებული, ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარებით დასრულებული.

2011 წლიდან მოყოლებული კომპანიაში დაინერგა და ეფექტურად ფუნქციონირებს ხარისხის მართვის სისტემა - ISO 9001. 2017 წელს "ანაგმა" წარმატებით გაიარა რესერტიფიცირება სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადგენილი წესების მიხედვით და მოიპოვა ISO 9001:2015 სერტიფიკატი. როგორც მართვაში, ისე უშუალოდ მშენებლობაში, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სისტემების დანერგვა, "ანაგი"-ს მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიკაციური საინჟინრო კადრებით, რომელთა უმეტესობას გააჩნია 10 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება. დღესათვის კომპანიაში დასაქმებულია 2 000-ზე მეტი ადამიანი.


"ანაგის" მთავარი მიზანია დამკვეთის წინაშე აღებული ვალდებულებების პირნათლად შესრულება, რაც კომპანიის გრძელვადიან საიმედოობას განაპირობებს. 

საქმიანობის სფერო და ძირითადი მიმართულებები


დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს “ანაგი” სთავაზობს საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის სრული პაკეტის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის შესრულებას, მათ შორის: 
  • სასტუმროების, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი, სამრეწველო დანიშნულების ობიექტების და კერძო რეზიდენციებისა მშენებლობას; 
  • შიდა დიზაინის დამუშავებასა და სამუშაოების შესრულებას; 
  • გარე მოპირკეთების სამუშაოების წარმოებას; 
  • საპროექტო და სამშნებლო სამუშაოების მენეჯმენტს; 
  • ავტოტრანსპორტითა და სამშენებლო მექანიზაციით მომსახურებას; 
  • ლაბორატორიულ მომსახურებას საშენი მასალებისა და ნაკეთობების ხარისხსა და სტანდარტებთან შესაბამისობის დასადგენად; 
  • კონსულტაციებს ორგანიზებასთან, ტექნოლოგიებთან, სამართლებრივ პროცედურებთან და დარგის სხვა მიმართულებებთან დაკავშირებით.

150

დასრულებული პროექტი

2000

თანამშრომელი

3

შვილობილი კომპანია

122

სამშენებლო ტექნიკა

საპრეზენტაციო კლიპი


-->