სერვისები

საპროექტო სამუშაოები

საპროექტო სამუშაოები


“ანაგი” გთავაზობთ შემდეგი ტიპის შენობა-ნაგებობების საპროექტო მომსახურებას:

• საცხოვრებელი; 
• სასტუმრო; 
• საზოგადოებრივი; 
• სამრეწველო; 
• ინდივიდუალური საცხოვრებელი.
 
საპროექტო სამუშაოები სრულდება ქვეყანაში მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად და დამკვეთის სურვილის და პროექტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:

• განაშენიანების რეგულირების გეგმის აღება;
• ტერიტორიის ტოპო ანაზომი;
• საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;
• დემონტაჟის პროექტი;
• არქიტექტურული პროექტი;
• კონსტრუქციული პროექტი;
• საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტი;
• ინტერიერის დიზაინი;
• წინასწარი სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.
 
ჩვენ უზრუნველვყოფთ პროექტის შეთანხმებას და სამშენებლო ნებართვის მოპოვებას საქალაქო სამსახურებიდან.
საპროექტო სამუშაოები მოიცავს 4 ეტაპს:

I ეტაპი* – კონცეფცია (მინიმუმ ორი კონცეფცია და მათი პრეზენტაცია);
II ეტაპი – სქემატური პროექტი (სქემატური გეგმები, ფასადები, ინტერიერები, მათი კონცეფცია და პრეზენტაცია); 
III ეტაპი – დიზაინის განვითარება (საპროექტო დოკუმენტაციის 80%); 
IV ეტაპი – სამშენებლო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის მომზადება და გადაცემა დამკვეთისთვის.

ასევე, დამკვეთის სურვილის შემთხვევაში, კომპანია განახორციელებს საავტორო ზედამხედველობას სამუშაოების წარმოების პროცესში.

* პირველ ეტაპზე წარდგენილი იქნება მინიმუმ ორი კონცეფცია. ესკიზის შექმნისას გათვალისწინებული იქნება დამკვეთის ყველა მოთხოვნა. ესკიზის დამტკიცების შემდეგ, მისი წარდგენა მოხდება საქალაქო სამსახურებში ნებართვების მოსაპოვებლად.