სამრეწველო შენობები

თვითმფრინავის კომპოზიტური ნაწილების ქარხანა


ინდუსტრიული შენობები

ინდუსტრიული დანიშნულების ობიექტების სპეციფიური, რთული სამშენებლო ტექნოლოგიის მიუხედავად, “ანაგი” წარმატებით ართმევს თავს პროცესების ეფექტურ დაგეგვმას და მშენებლობის წარმოებას. ამ სექტორში, კომპანიის მიერ შესრულებული პროექტებიდან აღსანიშნავია ნავთობტერმინალის მილსადენის ესტაკადა ბათუმში, თხევადი ნივთიერებების გადასატვირთი ხაზი და თვითმფრინავის კომპოზიტური ნაწილების ქარხანა რომლის მშენებლობაც 2018 წლის ბოლოს დასრულდა.

ჩვენი დამკვეთები