საზოგადოებრივი


თბილისის საკრებულო

საზოგადობრივი

საზოგადობრივი დანიშნულების ობიექტების ჩამონათვალი ვრცელია და მრავალფეროვანი. მათ შორისაა - სავაჭრო ცენტრები, სპორტული კომპლექსები, საავადმყოფოები, ავტოსალონები, მუსიკალური ცენტრები, საგანმანათლებო ობიექტები და სხვა.

ჩვენი პარტნიორები