პროექტი

ზ. ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალური სასწავლებლის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დასრულებული
დაწყების თარიღი:ნოემბერი 1995
დასრულების თარიღი:აპრილი 1996