პროექტი

სამხედრო ჰოსპიტალის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დასრულებული
დაწყების თარიღი:მარტი 1994
დასრულების თარიღი:ნოემბერი 1994