პროექტი

საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ტერმინალი, ქუთაისი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“

დაწყების თარიღი:აგვისტო 2017
დასრულების თარიღი:აპრილი 2021
სამშენებლო ფართი: 22000 m2

პროექტის აღწერა


შენობა დაგეგმარებულია სრული კარკასული სქემით, რომლის რკინაბეტონის და ლითონის მზიდი კარკასი უნდა მოეწყოს მარტივი, ფირფიტოვანი და ღეროვანი ელემენტებით. დასამუშავებელია ქვაბული, რომლის ფერდოების გამაგრება უნდა შესრულდეს ლითონის შპუნტებით.

საძირკვლები – მოსაწყობია ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯები, დიამეტრით 900 მმ, რომლებზეც უნდა დაეფუძნოს მონოლითური რკინაბეტონის ფილა.