პროექტი

რეკონსტუქცია პუშკინის ქუჩაზე, თბილისი

დასრულებული

დამკვეთი:ა(ა)იპ „თბილისის განვითარების ფონდი“

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2012
დასრულების თარიღი:დეკემბერი 2012
სამშენებლო ფართი: 15100 m2