პროექტი

გაფორმების ეკონომიკური ზონა, თბილისი

დასრულებული

დამკვეთი:საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

დაწყების თარიღი:აპრილი 2010
დასრულების თარიღი:იანვარი 2011
სამშენებლო ფართი: 15250 m2