პროექტი

გაფორმების ეკონომიკური ზონა, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი“

დაწყების თარიღი:ნოემბერი 2011
დასრულების თარიღი:მაისი 2012
სამშენებლო ფართი: 1500 m2