პროექტი

დასასვენებელი სახლის თანამგზავრი რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დასრულებული
დაწყების თარიღი:მარტი 2000
დასრულების თარიღი:ივნისი 2000