პროექტი

აუდის ცენტრი, თბილისი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „იბერია ავტოჰაუსი“

დაწყების თარიღი:ოქტომბერი 2013
დასრულების თარიღი:ოქტომბერი 2014
სამშენებლო ფართი: 1820 m2