პროექტი

#4 მუსიკალური სკოლის შენობის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დასრულებული
დაწყების თარიღი:აპრილი 1998
დასრულების თარიღი:ნოემბერი 1998