პროექტი

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფილიალის შენობის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:საქართველოს ეროვნული ბანკი

დაწყების თარიღი:იანვარი 1999
დასრულების თარიღი:ივნისი 1999