პროექტი

იუსტიციის სახლი, ოზურგეთი

დასრულებული

დამკვეთი:სსიპ „სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო“

დაწყების თარიღი:ოქტომბერი 2011
დასრულების თარიღი:აპრილი 2012
სამშენებლო ფართი: 2000 m2