პროექტი

გაზეთ აჭარის რედაქციის შენობის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დასრულებული
დაწყების თარიღი:ივლისი 2000
დასრულების თარიღი:დეკემბერი 2000