პროექტი

სპორტული სკოლის შენობის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დასრულებული
დაწყების თარიღი:ნოემბერი 1995
დასრულების თარიღი:ივნისი 1996