პროექტი

სასტუმრო ჰილტონი, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:„მეის ინტერნეიშენალ ოვერსიზ ლიმიტედ“

დაწყების თარიღი:იანვარი 2013
დასრულების თარიღი:იანვარი 2015
ნომრების რაოდენობა: 247