პროექტი

საბაგირო გზა, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:„მეის ინტერნეშენალ ოვერსიზ ლიმიტედ“

დაწყების თარიღი:აპრილი 2012
დასრულების თარიღი:ივლისი 2013
სამშენებლო ფართი: 1100 m2