პროექტი

პარაგრაფ თბილისი, თბილისი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „თბილისი სიტი“

დაწყების თარიღი:მარტი 2016
დასრულების თარიღი:დეკემბერი 2017
ნომრების რაოდენობა: 250