პროექტი

ნავსადგურის ადმინისტრაციული შენობა, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“

დაწყების თარიღი:მარტი 2012
დასრულების თარიღი:აგვისტო 2013
სამშენებლო ფართი: 8650 m2