პროექტი

მომსახურების სააგენტო, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:შსს-ს მომსახურების სააგენტო

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2009
დასრულების თარიღი:ნოემბერი 2009
სამშენებლო ფართი: 380 m2