პროექტი

ჯორჯია პალასი, ქობულეთი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2006
დასრულების თარიღი:ოქტომბერი 2008
ნომრების რაოდენობა: 157