პროექტი

იუსტიციის სახლი, მარნეული

დასრულებული

დამკვეთი:საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

დაწყების თარიღი:აგვისტო 2013
დასრულების თარიღი:აგვისტო 2013