პროექტი

გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი, თბილისი

დასრულებული

დამკვეთი:სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“

დაწყების თარიღი:დეკემბერი 2011
დასრულების თარიღი:ოქტომბერი 2012
სამშენებლო ფართი: 6600 m2