პროექტი

ბავშვთა ფოლკლორის ცენტრი, თბილისი

დასრულებული

დამკვეთი:ა(ა)იპ „თბილისის განვითარების ფონდი“

დაწყების თარიღი:აპრილი 2012
დასრულების თარიღი:დეკემბერი 2013
სამშენებლო ფართი: 5350 m2