პროექტები

დასრულებული

თვითმფრინავის კომპოზიტური ნაწილების ქარხანა, თბილისი

დაწყების თარიღი:დეკემბერი 2016 /
დასრულების თარიღი:ივლისი 2018

დამკვეთი:შპს „ელბით სისთემს საიქლონ“

სამშენებლო ფართი:16000 m2

დასრულებული

ნავთობტერმინალის მილსადენის ესტაკადა, ბათუმი

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2007 /
დასრულების თარიღი:ივნისი 2007

დამკვეთი:შპს „ბათუმი ოილ ტერმინალ“

დასრულებული

თხევადი ნივთიერებების გადასატვირთი ხაზი, ფოთი

დაწყების თარიღი:იანვარი 2003 /
დასრულების თარიღი:მაისი 2003

დამკვეთი:შპს „ბაიმედია ინვესტმენტ“

სამშენებლო ფართი:650 m2

დასრულებული

სარკინიგზო რამპა, ფოთი

დაწყების თარიღი:ოქტომბერი 2001 /
დასრულების თარიღი:აგვისტო 2002

დამკვეთი:ფოთის საზღვაო ნავსადგური

სამშენებლო ფართი:4200 m2