პროექტი

თხევადი ნივთიერებების გადასატვირთი ხაზი, ფოთი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „ბაიმედია ინვესტმენტ“

დაწყების თარიღი:იანვარი 2003
დასრულების თარიღი:მაისი 2003
სამშენებლო ფართი: 650 m2