პროექტი

საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის 60, თბილისი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „აბაშიძე 60“

დაწყების თარიღი:დეკემბერი 2015
დასრულების თარიღი:აპრილი 2018
სამშენებლო ფართი: 4000 m2