პროექტი

იუსტიციის სახლი, ზუგდიდი

დასრულებული

დამკვეთი:საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

დაწყების თარიღი:აგვისტო 2012
დასრულების თარიღი:აგვისტო 2013
სამშენებლო ფართი: 4300 m2

პროექტის აღწერა


სამშენებლო კომპანია "ანაგის" მიერ შესრულდა შენობის მონოლითური კარკასის სამუშაოები.


შენობა დაგეგმარებულია სრული კარკასული სქემით. 

საძირკვლები – მონოლითური რკინაბეტონის ფილა.
ვერტიკალური ელემენტები – მონოლითური რკინაბეტონის სვეტები.
ჰორიზონტალური ბრტყელი ფირფიტოვანი ელემენტები – მონოლითური რკინაბეტონის კესონური სართულშუა გადახურვები.
გამოყენებული ლითონის კონსტრუქციული ელემენტები – შედგენილი კვეთის მქონე ლითონის კოჭები მალით 30 მ. შედგენილი კვეთის წინასწარ დაძაბული ლითონის კოჭი მალით 45 მ.