პროექტი

ბათუმი თრაიბი, ბათუმი

მიმდინარე

დამკვეთი:შპს „სოდი ინვესტმენტი“

დაწყების თარიღი:აპრილი 2022
დასრულების თარიღი:მაისი 2023