პროექტი

აეროპორტის ადმინისტრაციული შენობა, მესტია

დასრულებული

დამკვეთი:სს „თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი“

დაწყების თარიღი:სექტემბერი 2010
დასრულების თარიღი:დეკემბერი 2010
სამშენებლო ფართი: 750 m2