ფინანსური მონაცემები

ფინანსური მონაცემები

კერძო სექტორიდან მიღებული დაკვეთების მხრივ, კომპანია „ანაგი“ ლიდერი კომპანიაა ქართულ სამშენებლო ბაზარზე. „ანაგი“ მრავალი წელია შესულია სახელმწიფო შესყიდვების თეთრ სიაში, წარმატებით ახორციელებს სახელმწიფო დაკვეთების პროექტებს და ბიუჯეტში ერთ-ერთ მსხვილი გადამხდელია. „ანაგი“ კეთილსინდისიერად თანამშრომლობს საგადასახადო ორგანოებთან და დროულად ასრულებს როგორც ბიუჯეტის, ასევე პარტნიორი კომპანიებისა და თანამშრომლების წინაშე დაკისრებულ ვალდებულებებს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში „ანაგი“ ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს დიდი ოთხეულის ერთ-ერთ წევრი კომპანია ატარებს და ყოველ ჯერზე იღებს დადებით, მიუკერძოებელ აუდიტორულ დასკვნას ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე (clean opinion).

ქვემოთ წარმოდგენილია კომპანიის ფინანსური ბრუნვის უკანასკნელი 5 წლის მაჩვენებლები დღგ-ის ჩათვლით: