პროექტი

საცხოვრებელი სახლი რუსთაველის ქუჩაზე, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:ამხანაგობა „რუსთაველი“

დაწყების თარიღი:მაისი 2010
დასრულების თარიღი:დეკემბერი 2011
სამშენებლო ფართი: 7650 m2