პროექტი

საცხოვრებელი სახლი გრიბოედოვის 29, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „ამიგო 2007“

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2008
დასრულების თარიღი:მაისი 2010
სამშენებლო ფართი: 26850 m2