პროექტი

საცხოვრებელი აპარტამენტები, ბაკურიანი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „კოხტა დეველოპმენტი“

დაწყების თარიღი:ოქტომბერი 2017
დასრულების თარიღი:დეკემბერი 2019