პროექტი

კოტეჯი #2, შეკვეთილი

დასრულებული

დამკვეთი:ი/მ „ნონა მელიავა“

დაწყების თარიღი:დეკემბერი 2009
დასრულების თარიღი:ნოემბერი 2010
სამშენებლო ფართი: 400 m2