პროექტი

ცენტრალური სახელოსნოს კომპლექსი, ფოთი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „ჩენელ ენერჯი“

დაწყების თარიღი:ოქტომბერი 2002
დასრულების თარიღი:ივლისი 2003
სამშენებლო ფართი: 3900 m2