პროექტი

სასაწყობე ფართი, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:ფიზიკური პირი

დაწყების თარიღი:სექტემბერი 2008
დასრულების თარიღი:სექტემბერი 2010
სამშენებლო ფართი: 5300 m2
შენობა კონსტრუქციული სქემით კარკასულია ლითონის მზიდი ღეროვანი ელემენტებისაგან.

საძირკვლები – წერტილოვანი, მონოლითური რკინაბეტონის, რანდკოჭების შეკვრით.
სახურავის კონსტრუქცია – ლითონის მილკვადრატებისგან დამზადებული სამკუთხა ფორმის ფერმები.
ბურული – ლითონის პროფილირებული ფენილები ლითონის გრძივებზე.
კედლები – ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკები.
ვიტრაჟები – ალუმინის პროფილები, ორმაგი მინაპაკეტით.
ფასადების მოსახვა – ქვიშა-ცემენტის ხსნარი, ფასადის საღებავი.
შიდა ინდუსტრიული იატაკები – მოხვეწილი და გალაქული მონოლითური ბეტონის სხმული.
ეზოს კეთილმოწყობა – მონოლითური ბეტონის საფარი, მონოლითური ბეტონის 1 მ სიმაღლის შემომფარგვლელი კედელი.