პროექტი

სასაწყობე ფართი, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:ფიზიკური პირი

დაწყების თარიღი:სექტემბერი 2008
დასრულების თარიღი:სექტემბერი 2010
სამშენებლო ფართი: 5300 m2