პროექტი

საცხოვრებელი სახლი რუსთაველის ქუჩაზე, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:ამხანაგობა „რუსთაველი“

დაწყების თარიღი:მაისი 2010
დასრულების თარიღი:დეკემბერი 2011
სამშენებლო ფართი: 7650 m2
შენობა დაგეგმარებულია სრული კარკასული სქემით, რომლის რკინაბეტონის მზიდი კონსტრუქციები მოწყობილია მარტივი, ფირფიტოვანი და ღეროვანი ელემენტებისაგან.

საძირკვლები – მონოლითური რკინაბეტონის ფილა.
კედლები – ბეტონი მცირე საკედლე ბლოკები.
სახურავის კონსტრუქცია – მონოლითური რკინაბეტონის, თაღოვანი და გუმბათოვანი.