პროექტი

საცხოვრებელი სახლი გრიბოედოვის 29, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „ამიგო 2007“

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2008
დასრულების თარიღი:მაისი 2010
სამშენებლო ფართი: 26850 m2
15-სართულიანი შენობა დაგეგმარებულია სრული კარაკასული სქემით, რომლის რკინაბეტონის მზიდი კონსტრუქცია მოწყობილია მარტივი, ფირფიტოვანი და ღეროვანი ელემენტებით.

საძირკვლები – მონოლითური რკინაბეტონის ფილა.
კედლები – ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკები.
სახურავი – თერმოიზოლირებული. ჰიდროიზოლაცია რბილი ჰიდროსაიზოლიაციო მასალით.