პროექტი

ნავი, გონიო

მიმდინარე

დამკვეთი:შპს „სპორტული ტურიზმის სააგენტო“

დაწყების თარიღი:ნოემბერი 2020
დასრულების თარიღი:ივნისი 2021