პროექტი

კოტეჯი #2, შეკვეთილი

დასრულებული

დამკვეთი:ი/მ „ნონა მელიავა“

დაწყების თარიღი:დეკემბერი 2009
დასრულების თარიღი:ნოემბერი 2010
სამშენებლო ფართი: 400 m2
შენობის სქემა – კარკასული, მონოლითური რკინაბეტონის ფირფიტოვანი და ღეროვანი ელემენტებით. 
საძირკვლები – ლენტური, მონოლითური რკინაბეტონი. 
კედლები – ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკები. 
სახურავი – ლითონკრამიტის ფურცლები ხის სანივნივე სისტემაზე. 
კარ-ფანჯრები – ლითონპლასტმასის პროფილები, ორმაგი მინაპაკეტით.
ფასადის მოსახვა – ქვიშა-ცემენტის ხსნარი, ფასადის საღებავი. 
ეზო კეთილმოწყობა – ბეტონის დეკორატიული ფილები, გამწვანება.