პროექტი

კოტეჯი #1, შეკვეთილი

დასრულებული

დამკვეთი:ი/მ „ვლადიმერ ძიგუა“

დაწყების თარიღი:დეკემბერი 2009
დასრულების თარიღი:ნოემბერი 2010
სამშენებლო ფართი: 400 m2
შენობის სქემა – კარკასული, მონოლითური რკინაბეტონის ფირფიტოვანი და ღეროვანი ელემენტებით.
საძირკვლები – ლენტური, მონოლითური რკინაბეტონი.
კედლები – ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკები.
სახურავი – ლითონკრამიტის ფურცლები ხის სანივნივე სისტემაზე.
კარ-ფანჯრები – ლითონპლასტმასის პროფილები, ორმაგი მინაპაკეტით.
ფასადის მოსახვა – ქვიშა-ცემენტის ხსნარი, ფასადის საღებავი.
ეზო – ბეტონის დეკორატიული ფილები, გამწვანება.