პროექტი

კოტეჯი #1, შეკვეთილი

დასრულებული

დამკვეთი:ი/მ „ვლადიმერ ძიგუა“

დაწყების თარიღი:დეკემბერი 2009
დასრულების თარიღი:ნოემბერი 2010
სამშენებლო ფართი: 400 m2