პროექტი

ბათუმი ვიუ, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს „რეკან გრუპ ჯორჯია“

დაწყების თარიღი:იანვარი 2017
დასრულების თარიღი:ნოემბერი 2018
სამშენებლო ფართი: 62750 m2